Кадровий склад закладу дошкільниї освіти

КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ  У  ЗАКЛАДІ        станом на 01.10.2021

  Працівників у ЗДО  Педагогічних працівників у ЗДО  Обслуговуючий персонал
703733

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ ПЕДПРАЦІВНИКІВ          станом на 01.09.2021

   Педагогічні   працівники  ЗДО
Директор (завідувач) ЗДО       МетодистиПсихологиІнстр. ф-риМузкерівникиВихователіДефектологи логопндиСсоц.  педВч. зобр.д-іАсистенти вихователяВсього педпр  Кількість педагогічних працівників другого (магістерського) рівня вищої освіти (повна вища освіта  %Кількість педагогічних працівників Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ( базова вища освіта)%Кількість педагогічних працівників початкового рівня (короткий цикл) рівня вищої освіти (неповною вищою освітою)  %
121222424372978 %26%616%

Освітньо-кваліфікаційний рівень педагогічних працівників 

Усього педпрацівниківСпеціаліст вищої категоріїСпеціаліст першої категоріїСпеціаліст другої категоріїСпеціалістПрисвоєно звання “вихователь-методист” Присвоєно звання “старший  вихователь”Присвоєно звання “старший учитель”
 376 32231