Мова освітнього процесу

Закон “Про дошкільну освіту”  відповідно до ст 10

Стаття 10. Мова (мови) у дошкільній освіті

1. Мовою дошкільної освіти є державна мова.

2. Застосування мов у дошкільній освіті визначають закони України

 “Про забезпечення функціонування української мови як державної” та “Про освіту”.

{Стаття 10 в редакції Законів № 5029-VI від 03.07.2012№ 2704-VIII від 25.04.2019}