Освітні програми, що реалізуються у закладі освіти

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ У ДНЗ №12

* Базовий компонент дошкільної освіти – Державний стандарт дошкільної освіти;

*Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

(керівник проекту Віктор Огневʼюк, авторський колектив – Ганна Бєлєнька, Ольга Богініч, Валентина Вертугіна та інші)

*Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»;

*Програмно – методичний  комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико – фонематичним недорозвитком мовлення (автор – Юлія Рібцун)