Результати моніторингу якості освіти

Звіт завідувача дошкільного навчального закладу ясел-садка комбінованого типу   №12 м. Умані Ващенко Алли Володимирівни«Про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю за 2020/2021 навчальний рік»

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту», Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю (наказ МОН від 23.03.2005 №178), у червні – серпні проводиться звітування про виконану роботу за 2020/2021 навчальний рік перед педагогічним колективом та громадськістю. 

У закладі створено належні умови для забезпечення реалізації права дітей на здобуття якісної дошкільної освіти, їх фізичного, розумового і духовного розвитку, задоволення соціальних та освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами.

Діти приймалися до освітнього закладу   за заявами батьків через електронну чергу в порядку реєстрації.  Протягом 2020/2021 навчального року в закладі виховувалося 269 дитини, з них   –  197 дітей  передшкільного віку (від трьох до шести (семи) років) та  72 раннього віку (від одного до трьох років), дітей з ООП – 9.  Середня наповнюваність дошкільних груп становила   22 особи, груп раннього віку – 24. За   2020/2021 н. р. здобули дошкільну освіту 63 вихованців

Аналіз контингенту вихованців показав, що до складу дошкільників закладу входили діти різних соціальних категорій. У поточному році заклад відвідували 15 дітей-інвалідів, 23 дітей з багатодітних сімей, 15 дітей з малозабезпечених дітей.

Протягом навчального року в освітньому закладі працювало 69 осіб,  троє з яких  знаходяться у декретній відпустці (69.58 штатних посад). Освітній заклад на 100%  забезпечений педагогічними кадрами – всього 35 педагогів: з них – 24 вихователі, 3 асистентів-вихователя. З вихованцями працювали спеціалісти-фахівці: музичні керівники (Бовкун С.М., Подлесна Т.В.), інструктори з фізкультури (Кумановська Л.О., Сухорська В.В.), учителі-логопеди (Мазур Л.І., Хамелюк Л.В.), практичний психолог (Бабенко Г.В.).

У порівнянні з 2019/2020 навчальним роком кваліфікаційний рівень педагогів дошкільного закладу змінився. Так, у 2020/2021 н.р. проведена чергова атестація вихователів Сухецької О.І (відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», раніше присвоєному пед.зв. «старший вихователь») та Андрієнко І.М. (присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»).

Підбір і розклад кадрів дозволили підвищити ефективність освітньої роботи закладу, задовольнити освітні потреби дітей та їх батьків.

На постійному контролі перебували  питання  збереження та зміцнення здоров’я вихованців. Медичне  обслуговування  вихованців здійснювалося:

 • відповідно до порядку, затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  14.06.2002 № 826 та спільного наказу МОН та  МОЗ  України  від  30.08.2005  № 432/496  «Про  удосконалення  організації  медичного  обслуговування  дітей у ДНЗ»

Впродовж навчального року були створені максимально безпечні умови для вихованців та працівників у  зв’язку з поширенням короновірусної хвороби (COVID-19). З метою забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів велася робота щодо заохочення всіх учасників освітнього процесу до дотримання гігієнічних навичок, соціальної дистанції у приміщенні та на території закладу.

Медичне обслуговування дітей закладу забезпечували сестра медична старша Кузьмич О.В, сестра з дієтичного харчування Тарасюк А.В.

Медичні сестри здійснювали постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримували інтерес малюків до власного здоров’я.

Виходячи з результатів аналізу захворюваності вихованців закладуза 2020/2021 навчальний рік кількість пропусків по хворобі становила 1454 дітоднів; 243 випадків; індекс захворюваності – 0,61;

Проаналізувавши відвідуваність дітей протягом року встановлено середньорічна відвідуваність 132 дітей; відсоток відвідуваності – 64% .

Причина відсутності більшості дітей –  різні сімейні обставини та хвороба.

Кращим  відвідування  дітей  було у середній групі  № 2 (вихователі: Руда А.М., Матейко О.О.), середній групі № 11 (вихователі: Шклярук О.В., Черній Н.А.). Найнижчі показники у групах раннього віку №1 молодшого №10 (вихователі: Піддубна Д.В., Гоєнко К.Ю., Ганська Л.В., ткач Я.О.). Підсумки аналізувалися на нарадах при завідувачу.

В результаті поглибленого медичного огляду дітей закладу у 2021 році виявлено 145 диспансерних вихованців.

Діагнози, які найчастіше зустрічалися:

 • ССС (серцево-судинна система) –  54 дітей;
 • логопедія –34 дитини;
 • ортопедія – 37 дітей;
 • порушення гостроти зору – 4 дітей;
 • захворювання центральної нервової системи – 9 дітей;
 • захворювання органів травлення – 9 дітей;
 • захворювання нирок – 1 дитина;
 • захворювання крові – 5 дітей
 • Вищевказані вихованці стоять на диспансерному обліку. Кожна дитина знаходилася під контролем медичних працівників закладу. Постійно велася санітарно-просвітницька робота з працівниками та батьками закладу щодо зменшення кількості випадків захворюваності.

Однією з основних умов збереження і зміцнення здоров’я вихованців є   раціональне харчування. Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася відповідно п.35 Закону України «Про дошкільну освіту», Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженою наказом МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 №298/22. Порядок організації харчування у закладі відбувався з дотриманням норм харчування, вимог санітарного законодавства та законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів. Приготування готових страв здійснювалося з дотриманням процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). Харчові продукти, продовольча  сировина та супутні матеріали потягом року постачалися в заклад приватними підприємцями  та організаціями, визначеними рішенням тендерного комітету при управлінні освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради.  При прийнятті продуктів до закладу адміністрацією та комірником Попсуй Г.Є. проводився суворий контроль за їх якістю, систематично перевірялися необхідні супутні документи, які підтверджували належну якість та безпеку отриманих харчових  продуктів,   продовольчої сировини та супутніх матеріалів. Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестрою медичною з дієтичного харчування Тарасюк А.О. систематично  здійснювався облік виконання натуральних норм харчування. Дотримання режиму харчування, правил етикету, рівень виховання культурно-гігієнічних навичок, індивідуального підходу до стану здоров’я кожної дитини контролювалися адміністрацією та сестрами медичними старшими, результати розглядалися на нарадах при завідувачу.

Харчування здійснювалося відповідно до двотижневого перспективного меню, яке забезпечило повноцінний раціон, доцільне поєднання різноманітних продуктів та сприяло достатньому вмісту усіх необхідних компонентів у кожну страву в достатньому обсязі.  

Медичним персоналом систематично проводилися зняття та відбір добових проб.  

У закладі продовжувалося запровадження система НАССР. У 2020/2021 н.р. було розроблено Програми,  придбано обладнання: пірометр, термометр ТА270 (термощуп). Протягом року здійснювався контроль за дотриманням санітарних вимог на харчоблоці та в коморі; технічним станом обладнання; організацією питного режиму; дотриманням технології приготування страв; відбором і зберіганням добових проб; наявності щоденного меню – розкладу та дотриманням норм використання продуктів; за правильністю ведення документації, про що свідчать циклограми контролю і записи в санітарному журналі харчоблоку.

Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестрою медичною з дієтичного харчування Тарасюк А.О. систематично  здійснювався облік виконання натуральних норм харчування. При детальному аналізі виконання натуральних норм за 2020/2021 навчальний рік встановлено, що харчування вихованців ЗДО здійснювалось наближено до норми та виконано на 68% (в 2019/2020 н. році – на 57%). Спожито основних білкових продуктів: м’яса – 68%, риби та рибопродуктів – 42%, олії – 100%, сиру твердого – 50%, сиру кисломолочного – 79%, масла вершкового –86%, молока – 32%, сметани – 61%, яєць –99%. Ситуація щодо споживання основних білкових продуктів покращилася на 5% у порівнянні з 2019/2020 навчальним роком.

Середня вартість меню за 2020/2021 навчальний рік становила:

у групах раннього віку – 26.57 грн. при нормі 30.00 грн., (89 % від норми); у дошкільних групах – 35.98 грн. при нормі 44.70 грн., (81 % від норми).  

Методичний супровід розвитку професійної компетентності педагогів у 2020/2021 навчальному році було підпорядковано основним принципам організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі й націлено на: вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу педагогів; підвищення педагогічної культури педагогів; вдосконалення педагогічної майстерності; розвиток спеціальних умінь та навичок.

Діяльність методичного кабінету закладу здійснювалася відповідно плану роботи на 2020/2021 н.р., складеного на основі глибокого аналізу за минулий навчальний рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок.

Роботу педагогічного колективу у 2020/2021 навчальному році було спрямовано на:

– створення толерантного освітнього середовища інклюзивного дошкільного навчального закладу;

– забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти;

– оновлення змісту ігрової діяльності з метою  формування  інженерного мислення у дітей дошкільного віку;

– удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої та математичної компетенції дошкільників шляхом упровадження інноваційних методик та технологій.

Зміст методичної роботи у 2020/2021 році щодо створення толерантного освітнього середовища інклюзивного дошкільного навчального закладу, реалізовано через такі традиційні та інтерактивні форми роботи з педагогами:

– педагогічна рада «Організаційно-педагогічні умови створення толерантного освітнього середовища дошкільного навчального закладу»;

– теоретико-методичний семінар «Використання методики «Лялька як персона» в рамках створення інклюзивного безпечного середовища»;

– тренінг «Діти з особливими освітніми потребами»;

– мінілекція «МІІМІ (метод інтегрованої моральної інклюзії) у моральному вихованні дошкільників: використання ляльок – «персон»;

– конкурс «Лялька – персона» / метод виховання толерантності в дітей дошкільного віку/

– майстер-клас «Лялька – персона»-інструмент виховання толерантного ставлення до дітей з особливостями розвитку»

У процесі роботи над зазначеною проблемою проведено тематичну перевірку «Стан організації освітнього процесу щодо виховання толерантності у дітей в умовах освітнього середовища інклюзивного дошкільного навчального закладу». Виходячи з аналізу визначено важливість створення сприятливих умов, соціально-психологічного клімату, як основи формування толерантного освітнього середовища.

Творчою групою педагогів закладу у складі: керівник Ващенко А.В., завідувач; члени творчої групи: Хоменко Н.В.,  вихователь-методист; Сухецька О.І., Кравець Н.Т., Іванюк Г.П., Хлипало М.І., Шумко Т.П., Дударенко А.А., вихователі; Трегубова Н.Ф., асистент вихователя; Бабенко Г.В., практичний психолог, розроблено інклюзивний проєкт «Лялька-персона» в інклюзивному освітньому середовищі ЗДО». З метою популяризації практики «Лялька-персона» в інклюзивному освітньому середовищі ЗДО» на YouTube-каналі закладу розміщено відеоматеріали:

– інклюзивний проєкт «Лялька-персона» в інклюзивному освітньому середовищі ЗДО»;

– зустріч вихованців старшої групи та ляльки «персони» з синдромом Дауна (знайомство);

– зустріч вихованців старшої групи та ляльки «персони» з синдромом Дауна (історія-сценарій).

Інклюзивна практика «Лялька-персона» в інклюзивному освітньому середовищі ЗДО» стала фіналістом конкурсу «Кращі інклюзивні практики України- 2021».

Досягнення:

 • Диплом проєкта – фіналіста конкурсу «Кращі інклюзивні практики України-2021» ГО «Сонячні діти Херсонщини» /творча група у складі: керівник Ващенко А.В., завідувач; члени творчої групи: Хоменко Н.В.,  вихователь-методист; Сухецька О.І., Кравець Н.Т., Іванюк Г.П., Хлипало М.І., Шумко Т.П., Дударенко А.А., вихователі; Трегубова Н.Ф., асистент вихователя; Бабенко Г.В., практичний психолог/

Належна увага методичної служби закладу у 2020/2021 навчальному році  надавалась питанню забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти. З цією метою було організовано:

– методична майстерня «Застосування компетентісного та діяльнісного підходів під час організації та проведення ранкових зустрічей»;

– участь в апробації навчально-методичних комплектів «Я буду вправним першачком» ініційованої видавництвом Генеза, з метою якісної підготовки старших дошкільників до навчання в НУШ.

Досягнення:

 • Сертифікат  учасника апробації навчально-методичного комплекту для підготовки дітей старшого дошкільного віку до школи  «Я буду вправним першачком» видавництва Генеза /вихователі: Сухецька О.І., Кравець Н.Т., учитель-логопед Мазур Л.І./

У закладі продовжено роботу щодо оновлення змісту ігрової діяльності з метою  формування  інженерного мислення у дітей дошкільного віку.

У 2020/2021 н.р. було проведено методичні заходи:

– семінар-практикум «STREAM-освіта дошкільнят: формуємо інженерне мислення»;

– доповідь «Умови формування інженерного мислення у дітей дошкільного віку» /педрада 31.05.2021/.

Педагоги активно займалися самоосвітою з даного питання, брали  участь у вебінарах, тренінгах, курсах тощо на освітніх платформах ІВА «Освіта України», ОП «На урок»,  «Всеосвіта» тощо.

З метою підвищення теоретичних, практичних знань, вмінь педагогічних працівників щодо формування комунікативно-мовленнєвої та математичної компетенції дошкільників шляхом упровадження інноваційних методик та технологій протягом навчального року організовано проведення таких форм роботи:

– педагогічна рада «Сучасні підходи до формування логіко-математичної компетентності дошкільників»;

– майстер-клас «Прийоми розвитку зв’язного мовлення дітей, про які мають знати педагоги»;

– конкурс педагогічної майстерності: Вернісаж педагогічних ідей та знахідок з математики  «Математичні цікавинки для кожної дитинки»

У ході роботи над зазначеною проблемою проведено тематичну перевірку «Формування логіко-математичної компетентності у дітей старшого дошкільного віку». В результаті аналізу встановлено, що в групах старшого дошкільного віку створені сприятливі умови для формування логіко-математичної компетентності дітей і тому 40 % старших дошкільників мають високий, 48% – достатній рівень сформованості логіко-математичної  компетентності.

Досягнення:

Впродовж 2020/2021 н.р. педагоги були постійними учасниками онлайн-засідань МО міста, що сприяло обміну досвідом, підвищеннюфахової компетентності та професійної майстерності педагогів щодо здійснення сучасної організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти

З метою підвищення теоретичного рівня молодих вихователів з різних галузей педагогіки та обміну досвідом між молодими вихователями їх наставником (Кравець Н.Т.) було заплановано і проведено ряд методичних заходів в рамках «Школи молодого вихователя». Результатом проведеної роботи стало забезпечення професійного, культурного та творчого зростання молодих спеціалістів.

Методична робота в закладі була максимально гнучкою, що посприяло розвитку творчості, ініціативи, підвищенню якості освітнього процесу.

Протягом навчального року дошкільний заклад співпрацював з:

Уманським державним педагогічним університетом ім. Павла Тичини:

 • участь в ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Психолого педагогічний супровід розвитку дитини в умовах взаємодії закладу дошкільної освіти та сімꞌї» (Ващенко А.В, Хоменко Н.В, Олійник О.Г., Ткач Я.О., Квашук Л.І., Могильова Ю.Ю., Черній Н.А., Пересунько І.О., Дударенко А.А.);
 • участь у регіональному науково-методичному семінарі «Формування особистості дитини в сучасному інформаційно-комунікаційному суспільстві» (Черній Н.А., Сухорська В.В., Шклярук О.В., Гаєвська Н.М.)

КВНЗ «Уманський гуманітарно – педагогічний коледж» ім.Т.Г.Шевченка:

 • участь у V всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Педагогічна спадщина Софії Русової та сучасні проблеми реформування національної освіти в Україні» (Андрієнко І.М.)

Серед досягнень 2020/2021 н.р. –

участь у в Інтернет-семінарах, конференціях:

Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети досвіду сучасного закладу дошкільної освіти», Центр прогресивної освіти «Генезум»(Хлипало М.І., Олійник О.Г., Андрієнко І.М.);

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Особливості корекційно-ігрової діяльності у роботі вихователя закладу дошкільної освіти» Центр прогресивної освіти «Генезум» (Олійник О.Г., Шумко Т.П., Ганська Л.В.);

– Третя міжнародна онлайн-конференція для освітян «Сучасна освіта: складаємо пазли Know How – Знаю, як» Тренінговий центр «Сертифіковані українські технології освіти» СУТО (Хлипало М.І.);

– Всеукраїнський науково – практичний семінар на тему : «STEM – освіта: ресурси та перспективи розвитку у 2020 – 2021 навчальному році» ТОВ «Всеосвіта» (Мазур Л.І.);

– Всеукраїнська науково-практична онлайн – конференція «Освітній практикум: безбарꞌєрне освітнє середовище для дітей з особливими освітніми потребами» ТОВ «Всеосвіта» (Шумко Т.П., Дударенко А.А.);

– Методичний семінар «Використання дидактичних посібників з розвитку мовлення в процесі підготовки старших дошкільників до школи» видавництво «Генеза» (Сухецька О.І., Пересунько І.О., Іванюк Г.П.);

– Всеукраїнська наукова онлайн – конференція «Професійне зростання через самоосвіту.Підвищення кваліфікації вчителів та вихователів» ATOMSHUB (Могильова Ю.Ю.);

– Всеукраїнська онлайн – педрада «Сучасний учитель – дослідник, учений, письменник, актор, психолог, стратег і…» ГО «Центр сучасної педагогіки «Освітній маркер» (Пересунько І.О.);

– Всеукраїнська наукова конференція «Спілкування та співпраця. Ключові уміння сучасного педагога» ГО «ІППО» (Шумко Т.П.);

– Всеукраїнська наукова онлайн – конференція «Спілкування та співпраця. Ключові уміння сучасного педагога»  ГО «ІППО» (Олійник О.Г.);

– Всеукраїнська наукова конференція «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика» (Організація роботи з дітьми з ООП. Інклюзія) ГО «ІППО» (Іванюк Г.П.);

– Друга Міжнародна педагогічна стрітенській онлайн конференції «Освітнє Дитинство у 20-х роках ХХІ с.: виклики та можливості» ГО «Львівський обласний центр гуманної педагогіки» (Сухецька О.І., Пересунько І.О., Шумко Т.П.);

– онлайн-семінар «Реалізація парціальної програми «Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на засадах християнських цінностей» ДЗВО «Університет менеджменту освіти» БО, БФ «Живи, Україно!» (Хоменко Н.В., Пересунько І.О., Подлесна Т.В.).

– Сертифікати освітнього проєкту «На урок» «Всеосвіта».

Упродовж 2020/2021 навчального року партнерська взаємодія з сім’ями вихованців грунтувалася на принципах взаємоповаги, взаємодовіри, взаєморозуміння.

Взаємодію з батьками було спрямовано на:

– сприяння підвищенню психологічної та педагогічної компетентності щодо розуміння закономірностей розвитку дитини, а також питань виховання та навчання дошкільнят;

– залучення до взаємодії у створенні належних умов для життєдіяльності та розвитку дітей;

– всебічне вивчення становища, статусу родин та моделі взаємодії з ними для здійснення диференційованого підходу;

– формування усвідомленого розуміння батьками своєї відповідальності за максимальне забезпечення дитині повноцінного життя сьогодні і в майбутньому.

Заслуговує на увагу впровадження дистанційних форм роботи з батьками – розміщення відео занять, подій на YouTube-каналі закладу; консультацій спеціалістів  на сайті закладу; застосування мобільних додатків Viber, Factbook, що відповідає сучасним запитам батьків.

Організація освітнього процесу в закладі здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» , Базового компонента дошкільної освіти, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 №86), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом Міністерством освіти і науки України від 20.04.2015 № 446), Постанови головного державного санітарного лікаря України  «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (затверджено наказом Міністерства охорони здоровꞌя України від 23.04.2021 №4), Інструктивно-методичних рекомендацій  «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (Додаток до листа МОН України від 30.07.2020 №1/9-411), Листа Міністерства освіти і науки України «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти» від 09.12.2019 № 1/9-750, Листа Міністерства освіти і науки України «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році» від 22.07.2020 № 1/9-394, Листа  Міністерства освіти і науки України «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти» від 25.06.2020 № 1/9-348, інших нормативно-правових актів.

Зміст дошкільної освіти визначався Базовим компонентом дошкільної освіти

Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році реалізовувалась за Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина».

Впродовж навчального року велика увага приділялась:

– модернізації освітнього процесу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини;

– організації освітнього процесу з урахуванням провідного виду діяльності дітей, а також того, що діяльнісний підхід є основою для досягнення цілей розвитку дітей різного віку.

            Діти всіх вікових груп протягом 2020/2021 навчального року отримали достатній рівень знань програмового матеріалу,  про що свідчить аналіз даних про засвоєння програмних завдань дітьми дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти.

           За підсумками оцінювання рівня досягнень, в середньому по ДНЗ повною мірою сформовані компетенції у  28 % вихованців, в достатньою мірою – 47%,  посередньо – 18%, мінімально – 7%. Такі результати свідчать проте те, що  педагоги використовують найефективніші для кожної дитини індивідуальні методи організації освітнього процесу і роботу вихователів  можна вважати результативною.

Аналіз результатів індивідуально – корекційної роботи з дітьми-логопатами в логопедичних груп №№8,9  за 2020/2021 навчальний рік, показав:

 • в групі №8 (учитель-логопед Мазур Л.І.) – мова виправлена повністю 6 (38%), частково –  10 (62%). (9 дітей залишилось на наступний навчальний рік у зв’язку з частими хворобами, двомовністю в сім’ї та складними  мовними діагнозами. А  7 дітей пішли до школи з повністю виправленим мовленням, 1 дитина потребує шкільного лого пункту) . Це підтверджує, що робота в логопедичній групі №8 ведеться на належному рівні;
 • в групі №9 (учитель-логопед: Хамелюк Л.В.) – виправлення мовленнєвих порушень у дітей – логопатів складає 5 (31%) (10 дітей залишилось на наступний навчальний рік у зв’язку з частими хворобами, двомовністю в сім’ї та складними  мовними діагнозами. А 6 дітей пішли до школи з них 5 з повністю виправленням мови, 1 дитина потребує шкільного лого пункту).

Освітній процес в закладі базувався на основі особистісно-орієнтовного підходу до кожного вихованця, що стало можливим завдяки цілеспрямованій психодіагностичній роботі. Психологічною службою у 2020/2021 н.р. проводилися різноманітні дослідження, спрямовані на досконале вивчення  особистості вихованців  (індивідуально психологічних особливостей, інтересів тощо), вивчалися такі питання як адаптація малят до нових умов, готовність старших дошкільників до навчання. За допомогою тестування було проведено комплексне обстеження психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку, в результаті якого виявлено, з 61 вихованців – 40 дітей (65,5%) мають високий рівень, 21 дитина (34,5%) – середній рівень психологічної готовності; дітей з низьким рівнем психологічної готовності немає.

У 2020/2021 н. р. в закладі було відкрито 3 групи  з інклюзивною формою навчання, що на дві більше ніж в попередньому. Освітні послуги в інклюзивних групах надавалися 9 дітям з ООП. Освітній процес в інклюзивних групах здійснювався відповідно БКДО за окремими методиками з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з ООП. Корекційно-розвиткові заняття проводилися педагогічними працівниками ІРЦ відповідно до нозологій та потреб дітей, згідно з індивідуальною програмою розвитку складеної відповідно до висновку ІРЦ.

Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладі створені певні умови:

 • облаштовано ресурсну кімнату для проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять;
 • усі основні приміщення закладу мають природне освітлення, враховано використання кольорів, розташування меблів і обладнання відповідно до санітарних вимог. Забезпечується регулярність вологого прибирання, використання всіх видів провітрювання;
 • ведеться робота по створенню відповідної матеріально-технічної та навчально-методичної бази (складено і направлено до управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради потреби щодо забезпечення засобами корекції ігрової діяльності осіб з ООП, необхідними навчально-наочними посібниками, навчально-дидактичним й ігровим обладнанням);
 • забезпечується особистісно-орієнтоване спрямування освітнього процесу асистентами вихователя;

Впродовж 2020/2021 н.р. заклад співпрацював з Інклюзивно-ресурсним центром Уманської міської ради (адреса: вул. Костельна, 12), отримували консультації з питань роботи з дітьми з особливими освітніми потребами педагогічні працівники, батьки.

Протягом навчального року в ДНЗ зверталась  увага на попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності.

На виконання наказу відділу освіти від 31.08.2020 року № 92/01-16 «Про проведення у навчальних закладах профілактичних заходів «Увага! Діти  – на дорозі!» у дошкільному закладі був складений та затверджений план заходів, проведення яких сприяло активізації роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму серед учасників освітнього процесу. Результат – відсутність випадків  ДТП за участю дітей, працівників, батьків та  через порушення правил дорожнього руху дітьми у 2020/2021 навчальному році.

У квітні 2021 року в ДНЗ було  проведено Тиждень безпеки дитини з метою закріплення та поглиблення знань дітей про безпеку життєдіяльності, поведінку в надзвичайних ситуаціях, попередження дитячого травматизму, пропагування знання з основ безпеки серед дітей та  батьків. В результаті проведених заходів діти узагальнили та закріпили знання, уміння і навички  по реагуванню на різні життєві ситуації з метою збереження власного здоров’я. Проводилось консультування вихователів, батьків.

Впродовж 2020/2021 навчального року в закладі створювались умови для активізації дитячої творчості, виявлення обдарованості,  природних задатків вихованців.

Свої успіхи і досягнення діти демонстрували  у межах закладу, на рівні міста, країни:

• у конкурсі малюнків «Нова обкладинка для улюбленої книжки» (організованого журналом «Джміль» видавництва «Світич») вихованці старшої групи «Світлячок» Андрій Черненко, Соломія Бурська, Злата Гуня стали одними з переможців квітневого випуску журналу. Їх фото опубліковане на обкладинці журналу «Джміль» №4/2021.

• у конкурсі декламування віршів до Дня матері під назвою «Рідна мати моя» (ініційованого спілкою «Бойове Братерство України»), вихованка середньої групи «Ромашка» Пукас Антоніна була відзначена конкурсною комісією за найкраще виконання вірша.

• у міському музичному огляді «Уманські дзвіночки – 2021»,  хореографічна композиція дитячого колективу «Вальс» (музичні керівники: Бовкун С.М., Подлесна Т.В.)  нагороджена дипломом лауреата музичного огляду «Уманські дзвіночки – 2021».

• у виставці-конкурсі дитячих робіт «Чарівні фарби, талановиті пальчики» вихованці старших груп нагороджені дипломами учасника міської виставки-конкурсу дитячих робіт «Чарівні фарби, талановиті пальчики»

Отримані дані свідчать про стабільне позитивне функціонування закладу, якісну індивідуальну роботу з дітьми відповідно до їхніх природних здібностей, створення сприятливих умов для перебування дітей з ООП в закладі освіти.

У 2020/2021 навчальному році в закладі були створені належні умови для отримання дітьми якісної дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи,  розвитку життєвої компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної і психологічної готовності до школи.

У 2020/2021 навчальному році в закладі організовувалася робота щодо дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. Вчасно проводилися інструктажі, навчання працівників. Здійснювався контроль за створенням  безпечних умов для праці. Приділялася належна увага оформленню документації та інформаційній роботі з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

У 2020/2021 навчальному році в закладі проводилась спільна робота колективу працівників, батьків щодо зміцнення, оновлення матеріально – технічної бази закладу. Так здійснено ремонтні роботи, оновлено, придбано обладнання, м`який та твердий, ігровий та навчальний матеріал. Проведено поточний ремонт у групі №12 – 9980 грн. Придбано: меблі дитячі та меблі для працівників на суму – 37319,42 грн., м’який інвентар – 16693 грн.; посуд – 10043 грн.; побутова техніка  (телевізор, принтер, безконтактні термометри) – 17448,20 грн.; електротовари (болгарка) – 1768,90 грн., господарчі товари  – 15789,55 грн., будматеріали – 8072,61 грн. Замінено: вікна 3 шт. на суму 14843,64 грн.

Для підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу проведено підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Дитячий садок», електронна версія журналів «Вихователь-методист дошкільного закладу»,  «Методична скарбничка вихователя», «Практика управління закладом освіти», «Музичний керівник», які педагоги опрацьовували шляхом самоосвіти.

Усі матеріальні цінності, нематеріальні активи вчасно обліковувалися відповідно до чинного законодавства відповідальними особами (наказ ДНЗ№12 від 04.01.2021 року № 22 «Про створення комісії з питань оприбуткування»).

Фінансовий звіт про надходження та використання публічних коштів, інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих, як благодійна допомога  висвітлювалися та оновлювалися 1 раз на квартал на сторінках сайту, що дозволяло переконатися у прозорості та раціональному використанні благодійних коштів.

Не дивлячись на те, що багато зроблено в закладі є ще питання, які слід продовжувати вирішувати протягом наступного навчального року це:

 • реконструкція аварійного блоку №2  дошкільного навчального закладу №12;
 • частковий ремонт покрівель вхідних блоків;
 • поточний ремонт системи водопостачання;
 • обладнання для ресурсної кімнати – спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку дітей з ООП

Протягом звітного періоду у закладі було дотримано право громадян звернутися із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються діяльності закладу, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально – економічних, особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. Кожне зі звернень реєструвалося та розглядалося в установленому законодавством порядку. Усі порушені питання максимально вивчалися, надавалися обґрунтовані відповіді.

Як матеріальне, так і моральне стимулювання працівників проводилося за погодженням профспілковим комітетом. Надання грошової винагороди педагогічним працівникам здійснювалося згідно з положенням «Про грошову винагороду».

Завідувач ДНЗ№12                                        А.В. Ващенко