Результати моніторингу якості освіти

Організація освітнього процесу в закладі здійснювався відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» , Базового компонента дошкільної освіти, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 №86), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом Міністерством освіти і науки України від 20.04.2015 № 446), Постанови головного державного санітарного лікаря України  «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (затверджено наказом Міністерства охорони здоровꞌя України від 23.04.2021 №4), Інструктивно-методичних рекомендацій  «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (Додаток до листа МОН України від 30.07.2020 №1/9-411), Листа Міністерства освіти і науки України «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти» від 09.12.2019 № 1/9-750, Листа Міністерства освіти і науки України «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році» від 22.07.2020 № 1/9-394, Листа  Міністерства освіти і науки України «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти» від 25.06.2020 № 1/9-348, інших нормативно-правових актів.

Зміст дошкільної освіти визначався Базовим компонентом дошкільної освіти

Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році реалізовувалась за Освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина». Робота педагогічних працівників регламентувалася планом, який був основним для вихователів і складався на місяць.

Велика увага приділялась:

– модернізації освітнього процесу, сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини;

– організації освітнього процесу з урахуванням провідного виду діяльності дітей, а також того, що діяльнісний підхід є основою для досягнення цілей розвитку дітей різного віку.

            Діти всіх вікових груп протягом 2020/2021 навчального року отримали достатній рівень знань програмового матеріалу,  про що свідчить аналіз даних про засвоєння програмних завдань дітьми дошкільного віку за Базовим компонентом дошкільної освіти.

           За підсумками оцінювання рівня досягнень, в середньому по ДНЗ повною мірою сформовані компетенції у  28 % вихованців, в достатньою мірою – 47%,  посередньо – 18%, мінімально – 7%. Такі результати свідчать проте те, що  педагоги використовують найефективніші для кожної дитини індивідуальні методи організації освітнього процесу і роботу вихователів  можна вважати результативною. Разом з тим, діти дошкільного віку мають низький рівень сформованості навичок соціальної взаємодії, діти старшого дошкільного віку не виявляють бажання щось досліджувати, над чимось експериментувати. Тому в наступному навчальному році слід приділити належну увагу розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6 років, формуванню пізнавального інтересу у дітей старшого дошкільного віку під час дослідницько-пошукової діяльності, формуванню інженерного мислення у дітей передшкільного віку, через ігрову та художньо-продуктивну діяльність.

Аналіз результатів індивідуально – корекційної роботи з дітьми-логопатами в логопедичних груп №№8,9  за 2020/2021 навчальний рік, показав:

  • в групі №8 (учитель-логопед Мазур Л.І.) – мова виправлена повністю 6 (38%), частково –  10 (62%). (9 дітей залишилось на наступний навчальний рік у зв’язку з частими хворобами, двомовністю в сім’ї та складними  мовними діагнозами. А  7 дітей пішли до школи з повністю виправленим мовленням, 1 дитина потребує шкільного лого пункту) . Це підтверджує, що робота в логопедичній групі №8 ведеться на належному рівні;
  • в групі №9 (учитель-логопед: Хамелюк Л.В.) – виправлення мовленнєвих порушень у дітей – логопатів складає 5 (31%) (10 дітей залишилось на наступний навчальний рік у зв’язку з частими хворобами, двомовністю в сім’ї та складними  мовними діагнозами. А 6 дітей пішли до школи з них 5 з повністю виправленням мови, 1 дитина потребує шкільного лого пункту)

Освітній процес в закладі базувався на основі особистісно-орієнтовного підходу до кожного вихованця, що стало можливим завдяки цілеспрямованій психодіагностичній роботі. Психологічною службою у 2020/2021 н.р. проводилися різноманітні дослідження, спрямовані на досконале вивчення  особистості вихованців  (індивідуально психологічних особливостей, інтересів тощо), вивчалися такі питання як адаптація малят до нових умов, готовність старших дошкільників до навчання. За допомогою тестування було проведено комплексне обстеження психологічної готовності дітей старшого дошкільного віку, в результаті якого виявлено, з 61 вихованців – 40 дітей (65,5%) мають високий рівень, 21 дитина (34,5%) – середній рівень психологічної готовності; дітей з низьким рівнем психологічної готовності немає.

У 2020/2021 н.р. в закладі було відкрито 3 групи  з інклюзивною формою навчання, що на дві більше ніж в попередньому. Освітні послуги в інклюзивних групах надавалися 9 дітям з ООП. Освітній процес в інклюзивних групах здійснювався відповідно БКДО за окремими методиками з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з ООП. Корекційно-розвиткові заняття проводилися педагогічними працівниками ІРЦ відповідно до нозологій та потреб дітей, згідно з індивідуальною програмою розвитку складеної відповідно до висновку ІРЦ.

Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладі створені певні умови:

  • облаштовано ресурсну кімнату для проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять;
  • усі основні приміщення закладу мають природне освітлення, враховано використання кольорів, розташування меблів і обладнання відповідно до санітарних вимог. Забезпечується регулярність вологого прибирання, використання всіх видів провітрювання;
  • ведеться робота по створенню відповідної матеріально-технічної та навчально-методичної бази (складено і направлено до управління освіти та гуманітарної політики Уманської міської ради потреби щодо забезпечення засобами корекції ігрової діяльності осіб з ООП, необхідними навчально-наочними посібниками, навчально-дидактичним й ігровим обладнанням);
  • забезпечується особистісно-орієнтоване спрямування освітнього процесу асистентами вихователя;

Впродовж 2020/2021 н.р. заклад співпрацював з Інклюзивно-ресурсним центром Уманської міської ради (адреса: вул. Костельна, 12), отримували консультації з питань роботи з дітьми з особливими освітніми потребами педагогічні працівники, батьки.

Протягом навчального року в ДНЗ зверталась  увага на попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності.

На виконання наказу відділу освіти від 31.08.2020 року № 92/01-16 «Про проведення у навчальних закладах профілактичних заходів «Увага! Діти  – на дорозі!» у дошкільному закладі був складений та затверджений план заходів, проведення яких сприяло активізації роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму серед учасників освітнього процесу. Результат – відсутність випадків  ДТП за участю дітей, працівників, батьків та  через порушення правил дорожнього руху дітьми у 2020/2021 навчальному році.

У квітні 2021 року в ДНЗ було  проведено Тиждень безпеки дитини з метою закріплення та поглиблення знань дітей про безпеку життєдіяльності, поведінку в надзвичайних ситуаціях, попередження дитячого травматизму, пропагування знання з основ безпеки серед дітей та  батьків. В результаті проведених заходів діти узагальнили та закріпили знання, уміння і навички  по реагуванню на різні життєві ситуації з метою збереження власного здоров’я. Проводилось консультування вихователів, батьків.

Впродовж 2020/2021 навчального року в закладі створювались умови для активізації дитячої творчості, виявлення обдарованості,  природних задатків вихованців.

Свої успіхи і досягнення діти демонстрували  у межах закладу, на рівні міста, країни:

• у конкурсі малюнків «Нова обкладинка для улюбленої книжки» (організованого журналом «Джміль» видавництва «Світич») вихованці старшої групи «Світлячок» Андрій Черненко, Соломія Бурська, Злата Гуня стали одними з переможців квітневого випуску журналу. Їх фото опубліковане на обкладинці журналу «Джміль» №4/2021.

• у конкурсі декламування віршів до Дня матері під назвою «Рідна мати моя» (ініційованого спілкою «Бойове Братерство України»), вихованка середньої групи «Ромашка» Пукас Антоніна була відзначена конкурсною комісією за найкраще виконання вірша.

• у міському музичному огляді «Уманські дзвіночки – 2021»,  хореографічна композиція дитячого колективу «Вальс» (музичні керівники: Бовкун С.М., Подлесна Т.В.)  нагороджена дипломом лауреата музичного огляду «Уманські дзвіночки – 2021».

• у виставці-конкурсі дитячих робіт «Чарівні фарби, талановиті пальчики» вихованці старших груп нагороджені дипломами учасника міської виставки-конкурсу дитячих робіт «Чарівні фарби, талановиті пальчики»

Отримані дані свідчать про стабільне позитивне функціонування закладу, якісну індивідуальну роботу з дітьми відповідно до їхніх природних здібностей, створення сприятливих умов для перебування дітей з ООП в закладі освіти.

У 2020/2021 навчальному році в закладі були створені належні умови для отримання дітьми якісної дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи,  розвитку життєвої компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної і психологічної готовності до школи.