Результати моніторингу якості освіти

      Протягом 2019/2020 навчального року створювались сприятливі  умови для  всебічного повноцінного розвитку, комфортного перебування дітей : педагогічні працівники планомірно працювали, створювали розвивальне середовище, поповнювали навчально – дидактичну базу, яка б відповідала вимогам і завданням, які ставить перед освітянами Базовий компонент дошкільної освіти.

      При організації та облаштуванні життєвого простору у групових приміщеннях врахована його величезна значимість для становлення особистості.

      Оформлюючи інтер’єр ми використовували спокійні, теплі тони, облаштовували групові кімнати, створюючи простір для руху, для реалізації дитячих здібностей, для розвитку мовлення дітей , для сприяння фізичній активності та самостійності, для спонукання малят висловлювати власні ідеї, для змоги усамітнитися.

     Створене педагогами розвивальне середовище дає можливість вихованцям діяти як невеличкими підгрупами, так і індивідуально.

      Зміст освітнього  процесу в закладі визначений завданнями Базового компонента дошкільної освіти, програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

     Протягом року проводилось детальне вивчення, аналіз педагогічного процесу. Висновки показали, що робота з дітьми була спрямована на стимулювання особистісного становлення і самореалізацію малюків.

     Велика увага приділялась модернізації освітнього процесу, розумінню та реалізації принципу інтеграції змісту та різних видів дитячої діяльності.

     Протягом 2019/2020н.р. в закладі приділялась  увага фізичному розвитку дітей, а саме, здоров`язберігаючому аспекту. Інструктор з фізкультури Кумановська Л.О. спрямовувала свою діяльність на зміцнення здоров`я дітей, на підвищення рівня сформованих навичок та вмінь, на розвиток фізичних якостей.

     У 2019/2020 навчальному році відповідно до плану роботи закладу в листопаді 2019 року здійснено контроль і керівництво за організацією фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі, аналізувався освітній  процес з питань фізичного виховання. Так, за результатами медико – педагогічного контролю встановлено, що до занять з фізичного виховання інструктор з фізичної культури  підходить з творчістю, а саме, практикує різні типи фізкультурних занять (за змістом та поставленими завданнями) такі як: навчально-тренувальні, сюжетні, тематичні, заняття з елементами ритмічної гімнастики та контрольні заняття. Така типологізація надає можливості інструктору розв’язувати завдання Базового компонента дошкільної освіти, підвищити ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми, добирати сучасні методи і прийоми. В ході занять з фізичного виховання інструктор намагається реалізувати індивідуальний підхід до дітей: враховує медичні свідчення, стан здоров`я, зменшує фізичне навантаження частохворіючим дітям. Слід відмітити вміння педагога організувати дошкільників, збудити у кожної дитини інтерес до занять з фізичного виховання, підібрати цікаві комплекси загально розвивальних вправ, чітко здійснити показ рухів та пояснити їх виконання.  За даними медико – педагогічного контролю та тестувань дітей якість проведення та ефективність занять з фізичної культури є стабільною. Спостерігається позитивна динаміка щодо організації та проведення занять з фізкультури.

У дошкільному навчальному закладі  продовжувалась робота щодо формування основ безпечної поведінки дітей через впровадження оздоровчих технологій. Педагогічний колектив розуміє важливість застосування різноманітних ефективних профілактичних, оздоровчих технологій та діагностичних методик у освітньому процесі, здійснення моніторингу стану здоров’я дітей, що є своєрідною запорукою створення здоров’язберігаючого середовища, тобто середовища, в якому дитині приємно і безпечно знаходитися, що стимулює її розвиток, забезпечує комфортні умови для формування здоров’я і є оптимальним для її зростання. Виявлено, що серед інноваційних оздоровчих технологій для дітей дошкільного віку в закладі найчастіше  педагогами використовуються  пальчикова гімнастика (вправи, ігри), дихальна та звукова, імунна гімнастика, психогімнастика (вправи, ігри, етюди, пантоміми) тощо. Як показала практика, досить ефективним є впровадження у процеси життєдіяльності дитини оздоровчих технологій терапевтичного спрямування, до яких відносяться: арттерапія, піскова терапія, казкотерапія, ігрова терапія, сміхотерапія; музична терапія;  кольоротерапія,  тощо.

      Протягом навчального року в ДНЗ систематично проводилася профілактично-оздоровча робота  з дітьми, спрямована на оздоровлення дошкільників, профілактику простудних, інфекційних та епідеміологічних захворювань, формування навичок   здорового способу життя, залучення дітей до занять фізичною культурою і спортом.

      У вересні 2019 року в дошкільному закладі був проведений Олімпійський тиждень, у ході якого діти познайомились із різними видами спорту, видатними спортсменами нашого міста та їх досягненнями, відзначили День фізичної культури і спорту.

      Зверталась  увага на попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності.

      На виконання наказу відділу освіти від 29.08.2019 року № 85/01-16 «Про проведення у закладах освіти профілактичних заходів «Увага! Діти  – на дорозі!» у дошкільному закладі був складений та затверджений план заходів, проведення яких сприяло активізації роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму серед учасників освітнього процесу. Результат – відсутність випадків  ДТП за участю дітей, працівників, батьків та  через порушення правил дорожнього руху дітьми у 2019/2020 навчальному році.

      У квітні 2020 року в ДНЗ було  проведено Тиждень безпеки дитини з метою поліпшення якості освітньої роботи з питань особистої безпеки та захисту життя, пропаганди здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків, вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров’я під час надзвичайних ситуацій. Проводилось онлайн – консультування вихователів, батьків, організовано проведення онлайн-занять та бесід з дітьми.

      Протягом 2019/2020 навчального року вихователями старших, логопедичних груп велика увага приділялася підготовці дітей до навчання в школі. Така  підготовка передбачала фізичний, емоційний, пізнавальний і особистісний розвиток дитини, розвиток специфічних видів діяльності дошкільників, які є фундаментальними для дошкільного дитинства та визначають і забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу – школяра.

      Для активізації дитячої творчості, виявлення обдарованості,  природних задатків для вихованців середніх та старших груп в  ДНЗ створено цілісну систему гурткової роботи. Працювали гуртки за інтересами: фізкультурно-оздоровчого спрямування – «Малята здоров’ята» (керівник Кумановська Л.О.); музичного – «Посмішка» (керівник Іванюк Г.П.); гуманітарного – «Моя маленька Батьківщина» (керівник Могильова Ю.Ю.), «Пізнайко» (керівник П’ясецька К.О.); інтелектуального – «Майбутні гросмейстери» (керівник Сухецька О.І.), «Школа майбутнього першокласника» (керівник Кравчук І.М.). Всього гуртковою роботою охоплено  120  дітей, що становить   53 % від кількості дітей молодшого і старшого дошкільного віку.

        Проаналізувавши результативність індивідуально – корекційної роботи з дітьми-логопатами логопедичних груп №№ 8,9  за 2019/2020 навчальний рік, зроблено висновок:

  • група №8 (вчитель-логопед Мазур Л.І.) – мова виправлена повністю у 9 дітей (56%), частково –  у 6 дітей (38%).  (5 дітей залишилось на наступний навчальний рік в зв’язку з частими хворобами, двомовністю в сім’ї та складними  мовними діагнозами). 10 дітей пішли до школи, з них: 9дітей  з повністю виправленим мовленням, 1 дитина потребує шкільного логопункту). Це підтверджує, що робота в логопедичній групі №8 ведеться на належному рівні;
  • група №9 (вчитель-логопед: Хамелюк Л.В.) – мова виправлена повністю у 4 дітей (40%), частково –  у 5 дітей (50%). (3 дітей залишилось на наступний навчальний рік в зв’язку з частими хворобами, двомовністю в сім’ї та складними  мовними діагнозами). 6 дітей пішли до школи, з них: 4 дітей з повністю виправленим  мовленням, 2 дитини потребують шкільного логопункту ).

     Проте, враховуючи епідеміологічну ситуацію, яка склалася на території України, з 12 березня 2020 року запроваджено карантин та припинено освітній процес.

       Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», постанови Головного державного лікаря України від 21.05.2020 №25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти та не період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби  СОVID-19» та протоколу засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 22.05.2020 №28, лише  з 27 травня 2020 року відновлено відвідування вихованцями дошкільного навчального закладу №12 з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог.

         Запровадження карантину вплинуло на проведення заходів, які були заплановані на 2019/2020 навчальний рік, а саме скасовано:

  • моніторинг (ІІ оцінювання) сформованості відповідних компетенцій дошкільників;
  • медико – педагогічний контроль занять фізичної культури (квітень 2020)
  • тематичну перевірку « Стан розвитку творчих здібностей дітей в зображувальній діяльності» (березень 2020)
  • комплексну перевірку «Освітній процес в старших групах ЗДО» (квітень 2020)
  • тестування психологічної готовності до школи дітей старшого дошкільного віку (травень 2020)

Проаналізувавши освітню роботу за 2019/2020 навчальний рік. Можна зробити висновок, що педагогічний колектив працював плідно та результативно.